Marifoon of maritieme VHF radio en portofoons

Marifoon of maritieme VHF radio om contact te leggen met andere schepen of nabij gelegen havens en sluizen.

12 / 15 / 18 / 24